Informacje

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska od wielu lat odkrywa i upowszechnia wiedzę o związkach Cypriana Norwida ze Strachówką, małą wsią na Mazowszu. W 2001 roku we współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi w Poznaniu i Warszawie odkryliśmy, że nie tylko Strachówka jest „norwidowska”, ale wiele innych miejscowości powiatu wołomińskiego. Nazwaliśmy te ziemie Rzeczpospolitą Norwidowską. Tak zaczął się wielki, niekończący się projekt, którego efektem jest dziś Rzeczpospolita Norwidowska, nowa rzeczywistość, kulturowa, która z przytupem weszła do polskiej kultury, języka, a także lokalnej i ponadlokalnej polityki kulturalnej, w powiecie, na Mazowszu, w kręgu norwidologów. Rzeczpospolita Norwidowska to miejsce na mapie, którego nie było, to ludzie, którzy to miejsce odkryli i nazwali, to wielka idea wychowawcza dla współczesnego i następnych pokoleń.

Na przestrzeni kilkunastu lat podejmowaliśmy wiele działań, kierowanych do różnych grup społecznych. Były to wykłady norwidologów, rekolekcje norwidowskie prowadzone przez siostrę Alinę Merdas „Pozwólmy się zachwycić przez wieczność, dzięki Cyprianowi Norwidowi”, konferencja naukowa pt. „Rzeczpospolita w twórczości Cypriana Norwida”. Prelegentami byli prof. Jadwiga Puzynina, dr Zofia Dambek (UAM), Elżbieta Lijewska (UAM), dr Tomasz Korpysz (UKSW) dla mieszkańców powiatu, uczniów i nauczycieli. Organizowaliśmy „Wakacyjne spotkania z Norwidem” i warsztaty literackie dla młodzieży. Zespół Szkół w Strachówce nosi imię Rzeczypospolitej Norwidowskiej. Szkoła od dziewięciu lat organizuje Powiatowy Konkurs o Życiu i Twórczości Cypriana Norwida” cieszący się wielką renomą. Popularyzujemy wiedzę o Poecie organizując wystawy np. Instytutu Dziedzictwa Narodowego pt. „Norwid 2001- z Montmorency przez Watykan na Wawel”, czy Barbary Wachowicz „Żar słowa i treści rozsądek” . Sami wystawy tworzymy m.in. o wspólnej myśli Jana Pawła II i Cypriana Norwida „Jeden zaszczyt: być człowiekiem”, która powstała na dzień kanonizacji polskiego papieża, czy o „Rzeczpospolitej Norwidowskiej” .Wydaliśmy publikacje o tym samym tytule oraz broszurę informacyjną pt. „Tu się poznali rodzice Cypriana Norwida”. Taki sam tytuł nosi quest ułożony przez nas dla Strachówki. Wszystko to składa się na całościową ofertę turystyczną. Jej częścią jest również ścieżka dydaktyczna o Cyprianie Norwidzie i Rzeczpospolitej Norwidowskiej, materiały dydaktyczne do ścieżki wykorzystywane na warsztatach dla dzieci i młodzieży. Na budynku szkoły namalowaliśmy mural, który jest pierwszym muralem w Polsce poświęconym Norwidowi. Naszym sztandarowym działaniem przyciągającym setki gości z powiatu i Mazowsza jest organizowana od 11 lat, w ostatni weekend kwietnia impreza plenerowa „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida”. Odtwarzamy szlacheckie wesele Ludwiki Ździeborskiej i Jana Norwida, którzy poznali się w Strachówce i 25 kwietnia 1818 roku wzięli ślub. Malowniczy orszak bryczek i wozów konnych, młodzież w szlacheckich strojach przemierza drogę do pobliskiego kościoła w Sulejowie, gdzie odbyła się uroczystość zaślubin.

Na tę uroczystość zapraszamy wszystkich Państwa, gości z bliska i z daleka, którzy odwiedzili tę stronę. Jest ona kolejnym krokiem w popularyzowaniu wiedzy o Norwidzie i Rzeczpospolitej Norwidowskiej.